By
defensa
13 December 2017
0
comment


By
defensa
10 November 2017
0
comment

Reforma del règim normatiu de l´autònom

La llei 6/2017, de 24 d'octubre, de reformes urgents del Treball Autònom ha estat publicada el 25 d'octubre de 2017 al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). Algunes mesures s'han posat en marxa al dia següent de la seva publicació al BOE; altres de les mesures més significatives no entraran en vigor fins a gener de 2018 a l'estar supeditades a l'assignació d'una partida econòmica en els pressupostos generals de l'Estat per a 2018.