Si l'usuari decideix no acceptar les condicions vigents haurà d´abstenir-se d'accedir al lloc web i / o utilitzar els continguts i / o serveis en ell disponibles. En Col·lectiu Jurídic de Defensa Legal garantim que el tractament de les dades s'efectua sota nivells de seguretat que impedeixen la pèrdua, manipulació o accessos no autoritzats.

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'informem que totes les dades que ens proporcioni, per qualsevol mitjà, seran incloses en un fitxer el titular i responsable és Col·lectiu Jurídic de Defensa Legal i seran tractades amb màxima confidencialitat.

La finalitat de la recollida i tractament de les dades és gestionar la relació comercial, gestionar les seves sol·licituds i, així mateix, realitzar tractaments amb fins d'informació i de prospecció comercial. L'informem que les dades que ens faciliti no seran cedides en cap cas. El seu consentiment per al tractament de les seves dades per a les finalitats informades en el paràgraf anterior s'entendrà prestat de forma manifesta i inequívoca mitjançant la comunicació de les seves dades a través de la pàgina defensalegal.cat a Col·lectiu Jurídic de Defensa Legal. Les accions publicitàries i de prospecció comercial podran realitzar incloent exclusivament correu electrònic i Internet.

Llevat que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides en els formularis. En el cas de no subministrar totes les dades estimades com a necessàries, Col·lectiu Jurídic de Defensa Legal podrà, depenent del cas, no cursarà la seva petició.

Col·lectiu Jurídic de Defensa Legal, Societat Civil Particular, està domiciliada socialment a Barcelona, ​​C.P. 08037, carrer Mallorca número 279, 4t 1a. Està proveïda de CIF és J63564645, i té la següent adreça de correu electrònic: defensalegal@defensalegal.cat.

La totalitat d'aquest lloc web: text, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de programes informàtics, combinacions de colors, així com l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, es troba protegida per les lleis sobre Propietat Intel·lectual i Industrial, quedant prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, excepte per a ús personal i privat.

El web no garanteix ni l'exactitud de la informació que conté ni l'absència d'errors, o que el lliure ús del contingut pel client usuari no infringeixi els drets de terceres parts. El bon o mal ús d'aquesta web i dels seus continguts està sota responsabilitat del client usuari. Així mateix queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o re-difusió, total o parcial, de la informació continguda en aquestes pàgines, qualsevol que fos la seva finalitat i el mitjà utilitzat per a això, així com la concertació de serveis a través del lloc web.

L'informem que pot exercitar, realitzant la sol·licitud per e-mail davant el responsable de la gestió de dades (defensalegal@defensalegal.cat), els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a rebre cap tipus de publicitat, així com revocar el consentiment atorgat .